0911.536.678

Các Đối Tượng Trên Phần Mềm CRM

1/Target (khách hàng mục tiêu):

Là khách hàng mà công ty chưa biết đến họ và khách hàng cũng chưa biết đến công ty mình, nguồn khách hàng có thể là mua từ diễn đàn, từ 1 nguồn bất kỳ nào đó bằng file excel, txt, word,……Sau đó sẽ được import hàng loạt vào phần mềm thông qua công cụ import của SuiteCRM (Import không cần theo chuẩn template nào ?) Khách hàng mục tiêu sử dụng chủ yếu trong việc gởi email marketing (mass email hàng loạt) có cá nhân hóa trên SuiteCRM. Kết quả của từng đợt gởi mass email chính là đầu vào của khách hàng tiềm năng (Lead)

2/ Lead (khách hàng tiềm năng):

Là khách hàng có quan tâm hoặc biết đến sản phẩm / dịch vụ của mình. Đây là đối tượng mà Sales tập trung khai thác là chủ yếu. Tùy vào tình hình chăm sóc thực tế mà có thể đưa ra các đánh giá và phân loại khách hàng tiềm năng cho phù hợp. Thông thường có 3 mức đánh giá (Cao, thấp, trung bình).

3/ Account (khách hàng công ty ):

Là khách hàng  tổ chức đã sử dụng sản phẩm / dich vụ của mình ít nhất 1 lần. Với khách hàng công ty thì đối tượng  (contact) đóng vai trò là người liên hệ của công ty đó (ví dụ  kế toán, trưởng phòng kinh doanh, CEO,….)

4/ Contact (Khách hàng cá nhân ):

Là khách hàng cá nhân (lẻ) đã sử dụng sản phẩm / dịch vụ của mình ít nhất 1 lần.

5/ Opportunities (Thương vụ giao dịch hay còn gọi là Cơ hội bán hàng): 

Thương vụ giao dịch của mình với khách hàng. Thương vụ giao dịch sẽ được xác định thông qua các bước bán hàng (Tìm hiểu nhu cầu, Báo giá, Review, Chốt Thắng, Chốt Thua).
Share bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on odnoklassniki

Bài viết liên quan