0911.536.678

Làm thế nào để bạn quản lý khách hàng của bạn?

  • Không một khách hàng nào giống nhau.
  • Không một phân khúc khách hàng nào giống nhau.
  • Để ‘đối xử với các khách hàng khác nhau một cách khác nhau’ để tối đa hóa trải nghiệm của họ là cốt lõi của một chiến lược CRM tốt.
  • Một “trải nghiệm giá trị khách hàng cao” dẫn đến việc lặp lại hoạt động kinh doanh và vận động – đó là một cách hiệu quả về chi phí và được sử dụng nhiều trong việc tạo ra khách hàng tiềm năng!

Vậy Làm thế nào để bạn ” quản lý” khách hàng của bạn?

Quan điểm thống nhất của khách hàng cho phép quản lý khách hàng hiệu quả và hiệu quả hơn một phần nhờ hiểu biết sâu sắc hơn về hành vi của khách hàng (mô hình mua, giá trị trọn đời, khả năng khuấy đảo).Mặc dù cũng có thể, dù có thách thức, để đo lường lợi nhuận trên mỗi khách hàng.

Ở đây, phần lớn phụ thuộc vào phương pháp phân bổ chi phí. Lời hứa của phương pháp này nằm ở việc phát triển sự hiểu biết sâu sắc về giá trị thực tế và tiềm năng của khách hàng bằng cách đo lường những đóng góp cá nhân của họ cho tổ chức.

Giá trị thực tế là thước đo giá trị trọn đời của khách hàng

 

 

Làm thế nào để bạn quản lý khách hàng của bạn

 

 

Dòng đóng góp trong tương lai nếu mối quan hệ của khách hàng với bạn không thay đổi. Ngược lại, giá trị tiềm năng đại diện cho cơ hội chưa thực hiện – một thước đo về mức độ kinh doanh có thể được tạo ra nhiều hơn nếu điều trị của một khách hàng cụ thể được sửa đổi.

  • Sự đánh giá tốt hơn về hành vi của khách hàng sẽ dẫn đến ‘tiếp thị mối quan hệ’, về bản chất, ưu tiên mối quan hệ khách hàng có lợi nhuận lâu dài, trái ngược với quan điểm thiển cận về bán hàng như một quy trình một bước.
  • Các công cụ của tiếp thị mối quan hệ bao gồm việc sử dụng phương tiện truyền thông, gửi thư và bản tin, duy trì và đánh giá cơ sở dữ liệu và, tất nhiên, đánh giá dữ liệu khách hàng thông qua hệ thống CRM

CRMOnline | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến dễ dàng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng SuiteCRM.

Share bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on odnoklassniki

Bài viết liên quan

DÙNG THỬ CRM 30 NGÀY MIỄN PHÍBài viết mới nhất

Phần mềm CRM