0911.536.678

Những đối tượng sử dụng phần mềm crm

Đối tượng sử dụng phần mềm CRM
Những đối tượng sử dụng phần mềm crm

1/ Người quản trị hệ thống

  • Tạo CSDL, cài đặt CRM
  • Thiết lập cấu hình hệ thống, cài đặt tham số hệ thống
  • Thiết lập phân nhóm, người sử dụng

2/ Nhà quản lý

– Thống kê tình hình kinh doanh

– Thiết lập các chiến dịch quảng cáo

– Xem báo cáo công việc của nhân viên và theo dõi quá trình tác nghiệp của từng nhân viên.

3/ Nhân viên.

– Nhập đầy đủ thông tin khách hàng tiềm năng, tổ chức, người liên hệ

– Lập kế hoạch công việc hàng ngày

– Tạo và theo dõi các cơ hội bán hàng

– Quản lý email

– Tạo báo giá khách hàng

– Đơn đặt hàng

– Hợp đồng

Có thể bạn quạn tâm đến: Thế nào là phần mềm crm online ?

Phần mềm CRM Online là gì?

crmOnline | Phần mềm quản lý và chăm sóc khách hàng Online đơn giản, dễ sử dụng, tùy biến dễ dàng theo yêu cầu của từng doanh nghiệp trên nền tảng SuiteCRM.

Share bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on odnoklassniki

Bài viết liên quan