5 Lợi ích của phần mềm SuiteCRM mang lại

Lợi ích của suitecrm

5 Lợi ích của phần mềm SuiteCRM mang lại 1. Đầy Đủ Tính Năng: Quản lý thông tin khách hàng, lịch sử làm việc với khách hàng, quản lý các hoạt động liên quan đến khách hàng (cuộc hẹn, cuộc gọi, email), quản lý các chiến dịch marketing, quản lý khảo sát khách hàng (Servey), […]