Định Nghĩa Các Đối Tượng Trên Phần Mềm CRM

các đối tượng trên phần mềm crm

Định Nghĩa Các Đối Tượng Trên Phần Mềm CRM 1/Target (khách hàng mục tiêu): Là khách hàng mà công ty chưa biết đến họ và khách hàng cũng chưa biết đến công ty mình, nguồn khách hàng có thể là mua từ diễn đàn, từ 1 nguồn bất kỳ nào đó bằng file excel, txt, […]