Doanh nghiệp thúc đẩy bán hàng như thế nào với CRM?

Doanh nghiệp thúc đẩy bán hàng như thế nào với CRM? Xu hướng sử dụng Customer Relationship Management (CRM) để tạo dựng và duy trì các mối liên hệ với khách hàng đang ngày càng trở nên phổ biến trong kinh doanh ngày nay.Việc hàng nghìn khách hàng cùng lúc nhận được những lá thư thăm hỏi […]

CRM Cho Bán Hàng

CRM cho bán hàng

CRM Cho Bán Hàng Với SuiteCRM bạn có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về những khách hàng tiềm năng, cho phép bạn phát hiện các cơ hội mới và giao dịch nhanh hơn, dễ dàng hơn. Phát triển nguồn khách hàng và tăng doanh thu, trong khi đó vẫn kiểm soát được hoàn toàn dữ […]