CRM trong ngân hàng thương mại

CRM trong ngân hàng thương mại

CRM trong ngân hàng thương mại Hiện nay một vài ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước triển khai áp dụng công nghệ CRM. Và bước dầu thu được hiệu quả tốt. Điều này đã giới hạn hiệu quả hoạt động quản trị quan hệ khách hàng,do các ngân hàng mới chỉ xây dựng một […]