Giải pháp crm cho ngành bất động sản

CRM for RealEstate

Giải pháp CRM Cho Ngành Bất Động Sản Ban đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh về lĩnh vực bất động sản: Dữ liệu khách hàng lớn, lưu trong file Excel gây khó khăn cho việc tìm kiếm, trích lọc. Thông tin khách hàng bị trùng lặp, không đồng nhất giữa […]