Phần mềm CRM là gì?

Định nghĩa về crm

Phần Mềm CRM Là Gì? Định nghĩa về phần mềm crm Bài viết này sẽ nói về Định nghĩa Phần mềm CRM là gì? Nói về CRM thì có rất và rất nhiều định nghĩa (google 1 cái là ra đọc không hết). Với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên tư vấn và triển khai […]

CRM Là Gì?

CRM là gì

CRM Là Gì? Định nghĩa về CRM: CRM là gì?, CRM là từ viết tắt của từ gì,… CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua: Nghiên […]