Phần Mềm Chăm Sóc Khách Hàng là gì?

PHẦN MỀM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (CRM) LÀ GÌ? Phần mềm chăm sóc khách hàng còn được gọi là phần mềm CRM. Phần mềm CRM (chăm sóc khách hàng) là công cụ được thiết kế hỗ trợ doanh nghiệp trong khâu phân tích khách hàng. Phần mềm giúp doanh nghiệp trải nghiệm độc đáo và […]