Tại sao doanh nghiệp cần lên kế hoạch bảo trì dịch vụ CRM

Tại sao doanh nghiệp cần lên kế hoạch bảo trì dịch vụ crm? Phần mềm quan hệ khách hàng dường như vẫn là một khái niệm rất mới. Thực sự các chương trình đám mây – Cloud CRM đang được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Khái niệm CRM có nguồn gốc từ năm 1970, khi […]