Lý Do Thất Bại Và Thành Công Khi Triển Khai CRM

tiêu chí lựa chọn crm phù hợp

Lý do thất bại của một dự án CRM? Có nhiều lý do dẫn đến sự thất bại của một dự án CRM. Ngay từ đầu, không thể có được một bức tranh trung thực, đẩy đủ về khách hàng nếu thiếu sự truyền đạt, chia sẻ thông tin giữa những người, bộ phận trong […]