Những đối tượng sử dụng phần mềm crm

SugarCRM

Những đối tượng sử dụng phần mềm crm CRM Là Gì? CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua: Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và […]