Phân Quyền Trên CRM

phân quyền trên crm

 Phân Quyền Trên CRM Mô hình phân quyền áp dụng cho doanh nghiệp trên SuiteCRM Khi nói đến việc triển khai hệ thống phần mềm CRM thì không thể không nhắc đến vấn đề phân quyền. Bạn luôn nhận được các câu hỏi của khách hàng từ cấp quản trị –> cấp quản lý —> cho đến nhân […]