Phân Quyền Trên CRM

phân quyền trên crm

 Phân Quyền Trên CRM Mô hình phân quyền áp dụng cho doanh nghiệp trên SuiteCRM Khi nói đến việc triển khai hệ thống phần mềm CRM thì không thể không nhắc đến vấn đề phân quyền. Bạn luôn nhận được các câu hỏi của khách hàng từ cấp quản trị –> cấp quản lý —> cho đến nhân […]

Hướng dẫn phân quyền trên suitecrm

SuiteCRM Việt Nam

Hướng Dẫn Phân Quyền Trên SuiteCRM Trong quá trình triển khai phần mềm CRM cho doanh nghiệp thông thường sẽ gặp phải vấn đề phân quyền cho nhân viên. Làm sao có thể phân quyền theo mô hình tổ chức của công ty một cách hợp lý nhất ? Thông thường bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu […]