6 điều cần làm trước khi bạn mua hệ thống CRM lần đầu tiên

6 điều cần làm trước khi bạn mua hệ thống CRM lần đầu tiên

6 điều cần làm trước khi bạn mua hệ thống CRM lần đầu tiên Lần đầu tiên mua phần mềm quản lý quan hệ khách hàng CRM. Cũng giống như lần đầu mua xe vậy, bạn không thể nhảy lên và lái xe vòng vòng ngay được. Phải mua bảo hiểm trước, lấy biển số, […]