Kinh nghiệm triển khai CRM: Khởi đầu như thế nào?

Triển khai CRM: Khởi đầu như thế nào?

Kinh nghiệm triển khai CRM: Khởi đầu như thế nào? Việc triển khai CRM áp dụng vào doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp (DN) mặc dù đã có nhận thức. Cần ứng dụng phần mềm (PM) vào công tác quản lý quan hệ khách hàng (CRM). Nhưng chưa mạnh dạn trang bị, một phần do thiếu […]