Làm thế nào để lựa chọn phần mềm CRM phù hợp?

tiêu chí lựa chọn crm phù hợp

Làm thế nào để lựa chọn phần mềm CRM phù hợp? Không ít doanh nghiệp đã từng gặp tình trạng phải dừng sử dụng một phần mềm CRM (Quản trị mối quan hệ khách hàng) đã triển khai để chuyển sang sử dụng một phần mềm khác, điều này gây lãng phí thời gian, ngân […]