Lựa chọn giải pháp CRM cho doanh nghiệp

Lựa chọn giải pháp CRM cho doanh nghiệp

Lựa chọn giải pháp CRM cho doanh nghiệp Lựa chọn giải pháp CRM cho tổ chức/ doanh nghiệp(TC/DN). Không đơn giản chỉ là lựa chọn phần mềm với những tính năng phù hợp. 1. Yếu tố đầu tiên: Phương pháp xử lý Có thể chia quá trình xây dựng hệ thống CRM làm hai giai […]