Cùng nhìn nhận về mối quan hệ giữa CRM và Marketing trong doanh nghiệp

Cùng nhìn nhận về mối quan hệ giữa CRM và Marketing trong doanh nghiệp

Cùng nhìn nhận về mối quan hệ giữa CRM và Marketing trong doanh nghiệp Trước sự bùng nổ của internet. Hành vi tiêu dùng của khách hàng dần chuyển đổi sang hình thức online và trở nên phức tạp hơn. Bởi vậy, để thực hiện một chiến dịch Marketing hiệu quả đỏi hỏi doanh nghiệp […]