Nghiệm Thu Dự Án CRM Của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản PITALAND

Triển khai crm cho bất động sản pitaland

Nghiệm Thu Dự Án CRM Của Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản PITALAND   Ngày 1/08/2019 vừa qua LONGPHÁT CRM đã hoàn thành việc triển khai dự án CRM cho CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PITALAND và đưa vào sử dụng. Với tính năng quản lý LeadCard trong giải pháp CRM […]