Phần mềm CRM hỗ trợ Sales và Marketing như thế nào?

Phần mềm CRM hỗ trợ Sales và Marketing như thế nào? Bộ phận Sales và Marketing đóng vai trò tìm kiếm khách hàng, tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp. Sự phối hợp chặt chẽ của hai bộ phận này giúp doanh nghiệp tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh. Với sự hỗ trợ của […]