CRM Là Gì?

CRM là gì

CRM Là Gì? Định nghĩa về CRM: CRM là gì?, CRM là từ viết tắt của từ gì,… CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua: Nghiên […]

Những đối tượng sử dụng phần mềm crm

SugarCRM

Những đối tượng sử dụng phần mềm crm CRM Là Gì? CRM là viết tắt của từ Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng. Đó là chiến lược của các công ty trong việc phát triển mối quan hệ với khách hàng thông qua: Nghiên cứu, tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu và […]

9 Sự Thật Về Hệ Thống CRM

9 sự thật về hệ thống crm

9 Sự Thật Về Hệ Thống CRM Hệ thống CRM là một trong những công cụ hiệu quả nhất mà bạn có thể sử dụng trong công ty của mình, nó cũng có thể giúp phát triển và củng cố cơ sở khách hàng. Doanh nhân, người đã triển khai CRM thành công, biết nó có […]