Phân Biệt Giải Pháp CRM Và ERP

Phân biệt CRM và ERP

Phân Biệt Giải Pháp CRM Và ERP 1. ERP là gì? ERP (Enterprise Resource Planning) là một giải pháp phần mềm chuyên hỗ trợ việc quản trị các hoạt động trong một doanh nghiệp, công ty, tập đoàn hay các tập đoàn đa quốc gia. Phần mềm ERP tích hợp tất cả các chi nhánh […]