Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng

Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề quản lý khách hàng, quản lý việc tính toán cho khách hàng ( làm thanh toán chậm và không chính xác), quản lý doanh số bán hàng theo thời gian (ngày tháng năm),…và còn nhiều vấn đề khác trong khâu bán hàng. […]

Excel Với CRM – Từ Tốt Đến Hoàn Hảo

Excel với CRM ?

Excel Với CRM – Từ Tốt Đến Hoàn Hảo Excel đã và đang đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Nhưng sẽ thế nào nếu có một giải pháp còn toàn diện và ưu việt hơn xuất hiện? Excel là một phần mềm tốt, mọi Doanh nghiệp đều sử dụng: […]