Thực hiện quảng cáo với hệ thống CRM của bạn

Thực hiện quảng cáo với hệ thống CRM của bạn

Thực hiện quảng cáo với hệ thống CRM của bạn Một hệ thống dữ liệu Quản lý Quan hệ khách hàng, hay hệ thống CRM. Là một công cụ các doanh nghiệp dùng để quản lý mối quan hệ khách hàng với một tổ chức. Cốt lõi của phần mềm CRM là để sắp xếp […]