LONG PHÁT CRM Tuyển Dụng Vị Trí Lập Trình Viên PHP

Long phát crm tuyển dụng lập trình viên php

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, LONGPHAT CRM đang có nhu cầu tuyển dụng lập trình viên PHP Số lượng: 10  Mô tả công việc: Tham gia phát triển các sản phẩm / dự án của công ty Phân tích yêu cầu, thiết kế chi tiết, lập kế hoạch phát triển dự […]