Nguyên nhân triển khai CRM thất bại ?

Nguyên nhân triển khai CRM thất bại

Triển khai CRM thất bại ? Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp phần mềm CRM trên thị trường, vì vậy việc lựa chọn 1 phần mềm CRM để triển khai trở nên dễ dàng và đơn giản. Có doanh nghiệp triển khai CRM thành công và ngược lại cũng có doanh nghiệp tư […]