0911.536.678

Thời gian triển khai CRM mất bao lâu

Việc triển khai một hệ thống CRM cần thời gian bao lâu?

Một số nhà cung cấp cho biết “giải pháp” CRM của họ có thể được cài đặt và đi vào hoạt động chỉ trong phạm vi một tuần lễ.

Tuy nhiên, những “giải pháp” này không hiệu quả về dài hạn vì nó không có khả cung cấp cho các nhà quản trị những thông tin tổng quan qua nhiều phân đoạn khách hàng khác nhau.

Thời gian cần thiết để triển khai một dự án CRM đúng nghĩa phụ thuộc vào mức độ phức tạp và các thành phần của dự án.

Các loại dữ liệu mà dự án CRM cần phải thu thập?

Các dữ liệu điển hình mà một dự án CRM cần phải thu thập gồm:

– Phản ứng của khách hàng đối tác với các chiến dịch khuyếch trương và khuyến mãi

– Ngày thực hiện đơn hàng và vận chuyển

– Số liệu về mua hàng và bán hàng

– Thông tin về tài khoản khách hàng

– Các dữ liệu đăng ký qua Web

– Các hồ sơ hỗ trợ và dịch vụ

– Các dữ liệu nhân khẩu học

– Dữ liệu về bán hàng qua mạng

Share bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on odnoklassniki

Bài viết liên quan