0911.536.678

Tôi có thể tùy biến SuiteCRM

SuiteCRM được thiết kế dạng modular – mô đun hóa, các chức năng của SuiteCRM được phân thành các mô đun độc lập về mặt kỹ thuật. Khi cần có thể ẩn, hiện,cài đặt hoặc xóa cài đặt một cách dễ dàng và nhanh chóng.

SuiteCRM có thể tùy biến ở 2 mức độ sau:

 1. Ở mức độ người dùng đầu cuối, thông thường ở đây là Admin hệ thống phía khách hàng (có thể là IT hoặc là 1 người dùng bình thường ) sử dụng công cụ Studio:
  • Upgarde phiên bản mới nhất của SuiteCRM bằng công cụ Upgarde Winzard.
  • Tạo thêm chức năng bằng công cụ Module Builder.
  • Thêm trường, bớt trường, chỉnh sửa nhãn hiển thị.
  • Kéo thả giao diện (giao diện tìm kiếm, giao diện thêm mới, giao diện xem chi tiết…).
  • Chỉnh sửa giá trị hộp sổ xuống bằng công cụ Dropdown Editor.
  • Ẩn/hiện menu
 2. Ở mức độ là nhà phát triển phần mềm, Chúng tôi có thể chỉnh sửa các chức năng hiện tại của SuiteCRM hoặc phát triển thêm các chức năng như:
  • Quản lý chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh, chỉ tiêu hoạt động cho nhân viên.
  • Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
  • Quản lý thẻ thành viên.
  • Quản lý tích điểm và phân loại khách hàng.
  • Tích hợp với hệ thống website và các hệ thống khác (ERP, POS,HRM,…).
  • Tùy vào từng nhu cầu khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra các hạng mục tùy chỉnh cụ thể và hợp lý.
Share bài viết:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on vk
Share on odnoklassniki

Bài viết liên quan